Programi treninga namenjeni profesionalnim sportistima

Programi treninga namenjeni profesionalnim sportistima

Basic

Athletics

 • Program ima do 3 vezbača u terminu
 • Konsultacije i preporuke trenera za ishranu, suplementaciju i rehidrataciju
 • 4 – 5 x nedeljno
 • Telesni sastav / InBody
 • Hand grip
 • Plantogram
 • Platforma sile
 • Squat jump, Counter Movement, Drop Land, Drop Jump
 • 505 Blazepod
 • 1 RM
 • 30-15 IFT
 • Period ponovnog testiranja od 4 do 6 nedelja

Performance

Athletics

 • Treninzi su individualni 1 na 1 sa trenerom
 • Individualna ishrana i suplementacija
 • Individualne preporuke i konsultacije sa trenerom
 • 4 – 5 x nedeljno
 • Telesni sastav / InBody
 • Hand grip
 • Plantogram
 • Platforma sile
 • Squat jump, Counter Movement, Drop Land, Drop Jump
 • 505 Blazepod
 • 1 RM
 • 30-15 IFT
 • Muscle control
 • GymAware encoder
 • TMG
 • „Real-time“ dijagnostika tokom treninga

Pro

Athletics

Nudimo mogućnost individualnih treninga za profesionalne sportiste. Trenažni plan i program se definiše nakon konsultacije sa izabranim trenerom.

Recovery

Athletics

Nudimo specijalističke programe treninga za profesionalne sportiste sa akcentom na ubrzan oporavak nakon povrede. Specijalizovani smo za oporavak tetive (tendinopatija), mišićne rupture, ACL i drugih povreda.

Treneri RECUPERO tima

Upoznajte naše specijalizovane trenere

Upoznajte naše trenere

Saznajte više o trenerima Recupero tima

Naš Tim