Prehabilitacija je proaktivan pristup zdravstvenoj zaštiti koji ima za cilj da spreči ili minimizira negativne efekte predstojeće operacije, medicinske procedure ili promeni način života kroz strukturirani program vežbanja, ishranu i obrazovanje.

Ovaj pristup se zasniva na principu da je prevencija bolja od lečenja i da priprema tela za potencijalne stresore može poboljšati rezultate oporavka.

Termin prehabilitacija je osmislio dr Majkl Džej Moris 1990-ih godina, a poslednjih godina je postao popularan zbog svojih potencijalnih prednosti.

Prehabilitacioni programi obično počinju nekoliko nedelja ili meseci pre planirane medicinske procedure ili napora i mogu se nastaviti kroz fazu oporavka.

Prehabilitacioni programi se obično sastoje od tri komponente: fizičke vežbe, ishrane i edukacije.

Fizičke vežbe mogu uključivati aerobnu kondiciju, trening snage i vežbe fleksibilnosti. Ove vežbe su dizajnirane da poboljšaju kardiovaskularnu i respiratornu kondiciju, mišićnu snagu i izdržljivost kao i fleksibilnost zglobova, što može poboljšati sposobnost tela da izdrži stres operacije ili medicinske procedure.

Ishrana igra ključnu ulogu u prehabilitaciji. Uravnotežena ishrana koja obezbeđuje dovoljno proteina, vitamina i minerala je od suštinskog značaja za stimulaciju procesa oporavka tela. Neki prehabilitacioni programi takođe mogu uključivati dodatke ishrani ili specijalizovane dijete, u zavisnosti od potreba pojedinca.

Edukacija je još jedna ključna komponenta prehabilitacije. Pacijenti se edukuju o predstojećoj medicinskoj proceduri ili promeni načina života i daju im se informacije o tome šta mogu da očekuju tokom i posle procedure. Oni se takođe podučavaju strategijama samoupravljanja, kao što su vežbe disanja, tehnike opuštanja i strategije za upravljanje bolom, kako bi im se pomoglo da se izbore sa bilo kakvom nelagodnošću ili bolom koji mogu iskusiti tokom faze oporavka.

U treningu i sportu, prehabilitacija se odnosi na proaktivan pristup prevenciji povreda kroz ciljane programe vežbanja i procene rizika od povreda.

Cilj prehabilitacije je da se identifikuju i isprave sve mišićne neravnoteže ili slabosti koje potencijalno mogu dovesti do povrede tokom atletskog treninga ili takmičenja.

Prehabilitacioni programi se obično fokusiraju na jačanje mišića i zglobova koji su najpodložniji povredama u određenom sportu ili aktivnosti. Na primer, prehabilitacioni program za fudbalera može uključivati vežbe koje jačaju kvadricepse, tetive kolena, gluteuse i fleksore kuka kako bi se poboljšala snaga i stabilnost donjeg dela tela.

Pored treninga snage, prehabilitacioni programi mogu uključivati i vežbe koje poboljšavaju fleksibilnost, ravnotežu i propriocepciju (osećaj tela za svoj položaj i kretanje). Ove vežbe mogu pomoći u poboljšanju stabilnosti zglobova, smanjenju rizika od padova i drugih vrsta povreda kao i poboljšanju atletskih performansi.

Programi prehabilitacije mogu takođe uključiti procenu rizika od povreda, kao što su skrining kretanja, kako bi se identifikovala bilo koja područja slabosti ili neravnoteže koja bi mogla povećati rizik od povrede. Na osnovu rezultata ovih procena, program vežbi se može prilagoditi tako da se pozabave bilo kakvim specifičnim slabostima ili neravnotežama.

Pripremajući telo pre medicinske procedure ili napora, pacijenti mogu doživeti kraći boravak u bolnici, manje postoperativnih komplikacija i brže vreme oporavka. Studije su pokazale da prehabilitacija može poboljšati fizičku funkciju, smanjiti bol i zamor i poboljšati ukupan kvalitet života.

Prehabilitacija je posebno korisna za starije odrasle osobe ili osobe sa već postojećim zdravstvenim stanjima, koji mogu imati veći rizik od postoperativnih komplikacija. Poboljšanjem svoje fizičke kondicije i opšteg zdravlja, ove osobe mogu bolje da se nose sa stresom operacije ili medicinske procedure i imaju veće šanse za uspešan oporavak.

Prednosti prehabilitacije u fizičkoj obuci i sportu su brojne.

Proaktivnim rešavanjem bilo koje oblasti slabosti ili neravnoteže, sportisti mogu da smanje rizik od povreda, poboljšaju svoju ukupnu fizičku spremu i performanse i potencijalno produže svoju sportsku karijeru. Prehabilitacija takođe može pomoći sportistima da se brže oporave od povreda poboljšanjem njihove ukupne fizičke kondicije.

Prehabilitacija u fizičkoj obuci i sportu je proaktivan pristup prevenciji povreda kroz ciljane programe vežbanja i procene rizika od povreda. Identifikovanjem i ispravljanjem bilo kakve mišićne neravnoteže ili slabosti, sportisti mogu da smanje rizik od povreda, poboljšaju svoju ukupnu fizičku spremnost i performanse i potencijalno produže svoju sportsku karijeru.

Ne postoji opravdanje zašto prehabilitacija nije deo vase svakodnevne rutine!

Ako niste sigurni i ne znate kako da najbolje uklopite u vaš trening ovaj i mnoge druge savremene sisteme, principe i tehnologiju, mi znamo!