Performance Athletics program treninga namenjen profesionalnim sportistima

Performance Athletics program treninga namenjen profesionalnim sportistima

Performance

Athletics

 • Treninzi su individualni 1 na 1 sa trenerom
 • Individualna ishrana i suplementacija
 • Individualne preporuke i konsultacije sa trenerom
 • 4 – 5 x nedeljno
 • Telesni sastav / InBody
 • Hand grip
 • Plantogram
 • Platforma sile
 • Squat jump, Counter Movement, Drop Land, Drop Jump
 • 505 Blazepod
 • 1 RM
 • 30-15 IFT
 • Muscle control
 • GymAware encoder
 • TMG
 • „Real-time“ dijagnostika tokom treninga

Treneri RECUPERO tima

Upoznajte naše specijalizovane trenere

Upoznajte naše trenere

Saznajte više o trenerima Recupero tima

Naš Tim