Upoznajte stručne Recupero saradnike

Upoznajte stručne Recupero saradnike

Prof. dr Vladimir Ilić
Prof. dr Vladimir Ilić
Fiziolog i specijalista sportske medicine, doktor nauka iz oblasti humane lokomocije i član Evropskog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam. Autor više od 100 naučnih radova iz oblasti medicine, ishrane i sporta. Edukator u fudbalskom, bodibilding, košarkaškom, rukometnom i Savezu za fitnes i rekreaciju Srbije. Sarađuje sa brojnim klubovima i sportistima na unapređenju fizičkih performansi.
Prof. dr Vladimir Koprivica
Prof. dr Vladimir Koprivica
Doktor nauka u oblasti fizičke kulture i jedan od najvećih i najcenjenijih stručnjaka u svom polju. Bio je prodekan za nastavu na svom fakultetu i dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, takođe je bio i član Senata Beogradskog univerziteta. Objavio je 120 stručnih i naučnih radova i tri knjige. Višegodišnji član redakcija naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu.
Ass. dr Marko Ilić
Ass. dr Marko Ilić
Ass. dr. Marko Ilić je ortopedski specijalista sa bogatim akademskim i sportskim iskustvom. Magistrirao je 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2018. doktorirao. Kao klinički asistent na Medicinskom fakultetu, doprinosi obrazovanju budućih medicinskih stručnjaka. Prošao je kroz stručna usavršavanja na poznatim univerzitetima i klinikama širom Evrope. Redovno učestvuje kao predavač ili učesnik na domaćim i svetskim kongresima. Ass. dr sc. med. Marko Ilić je trenutno angažovan kao lekar u KK Partizan.
Prof. Univ. dr sc. med. Branka Marković
Prof. Univ. dr sc. med. Branka Marković
Prof. Univ. dr sc. med. Branka Marković je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Specijalizirala se za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2017. godine. Osnivač je Udruženja za kliničku mezoterapiju i pionir je u primeni metode lečenja mezoterapijom u bolnim stanjima mišićno-zglobnog sistema. Inovator je u oblasti primene PRP plazma terapije. Trenutno je Prodekan za saradnju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Vanredni profesor na predmetu Funkcionalna anatomia i Oporavak i rehalilitacia u sportu. Glavna sfera interesovanja joj je regenerativna, inovativna fizikalna medicina u oblasti degenerativnih i traumatskih stanja mišićno-zglobnog sistema.
dr Dušan Grujičić
dr Dušan Grujičić
Psiholog Dušan Grujičić je doktorirao na Univerzitetu u Greenwichu u Londonu na temi „Razvoj emocionalnih kompetencija, stresa i zadovoljstva poslom: implikacije programa uma-tela“. Završio je master iz poslovne psihologije na Univerzitetu Westminster u Londonu. Autor je četiri knjige iz poslovne psihologije, liderstva i tehnika samopomoći. Poslednjih tri godine radi u Beogradu. 2017. godine osnovao je firmu za savetovanje u Parizu. Fokusiran je na poslovnu psihologiju i rad sa profesionalnim sportistima, pružajući treninge, seminare i obuke pojedincima i timovima kako na lokalnom, tako i na internacionalnom nivou. Takođe, razvio je mobilnu aplikaciju MyVincha za primenu meditativnih praksi u poslovnom okruženju.
Ivana Ćosić
Ivana Ćosić
Nutricionista Ivana Ćosić je diplomirala na Višoj medicinskoj školi u Zemunu, na smeru nutricionista-dijetetičar, 2009. godine. Kroz timski rad sa kolegama nutricionistima i lekarima u internističkim ordinacijama, sticala je znanje i iskustvo. Fokusirana je na podršku klijentima u jačanju unutrašnjih kapaciteta za usvajanje promena u ishrani, Ivana je pohađala brojne edukacije, uključujući napredni program za EET terapeuta i KBK program za kognitivni-bihevioralni koučing. U radu sa klijentima, Ivana se trudi da osim individualnih planova ishrane, nauči klijente o pravilnoj ishrani kako bi samostalno nastavili proces, sa ciljem da usvojene navike budu trajnije.

Recupero edukacije

Upoznajte naše saradnike prijavom za neku od naših stručnih edukacija

Upoznajte naše saradnike prijavom za neku od naših stručnih edukacija