Basic Athletics program treninga namenjen profesionalnim sportistima

Basic Athletics program treninga namenjen profesionalnim sportistima

Basic

Athletics

 • Program ima do 3 vezbača u terminu
 • Konsultacije i preporuke trenera za ishranu, suplementaciju i rehidrataciju
 • 4 – 5 x nedeljno
 • Telesni sastav / InBody
 • Hand grip
 • Plantogram
 • Platforma sile
 • Squat jump, Counter Movement, Drop Land, Drop Jump
 • 505 Blazepod
 • 1 RM
 • 30-15 IFT
 • Period ponovnog testiranja od 4 do 6 nedelja

Treneri RECUPERO tima

Upoznajte naše specijalizovane trenere

Upoznajte naše trenere

Saznajte više o trenerima Recupero tima

Naš Tim